Tips & trucs

By | 2 juli 2012

Disable grafische login / X-Server

  /usr/dt/bin/dtconfig -d

Terug aanzetten van de grafische login:

  /usr/dt/bin/dtconfig -e

Versie Solaris terugvinden

  cat /etc/release