Cyrus IMAP server

Cyrus IMAP server

verwijderen van een mailbox

In veel gevallen krijg je een permission denied error als je via cyradm als root of andere admingebruiker bent ingelogd. Probleem zit ‘m in de ACL op de mailbox die niet voldoende rechten heeft om de mailbox van een user te verwijderen.

In onderstaand voorbeeld zij we in ingelogd als root. De admins regel in /etc/imapd.conf ziet er dan zo uit:

  admins cyrus root

en willen de mailbox van de user piet verwijderen:

  cyradm --user root localhost
  sam user.piet root c
  dm user.piet

Noot: Na het aanpassen van /etc/imapd.conf moet met /etc/init.d/cyrus-imapd restart of service cyrus-imapd restart de Cyrus server worden herstart.

Categories: ,