VPN

Waarom is internetten via een VPN veiliger

Een VPN, Virual Private Network, versleuteld al het dataverkeer van en naar uw pc en verbergt uw eigenlijke ip-adres. Hierdoor wordt een grotere anonimieit verkregen en is bijvoorbeeld uw browsergeschiedenis niet meer aan uw te koppelen of traceerbaar. Dit geeft ook een vrijere toegang tot internet. Doordat ook het DNS verkeer, zeg maar de sites die u opvraagt, versleuteld is kan uw werkgever, huisgenoten, hotel of bijv. aanbieder van ‘gratis’ wifi niet meekijken naar welke sites u bezoekt. Ook meelezen met email kan niet meer, dit verloopt immers ook via het VPN en dus versleuteld.

Nadelen VPN

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij het gebruik van een VPN. Het versleutelen en omleiden van het internetverkeer zorgt voor een vertraging. Soms merk je deze vertraging, soms ook niet. Daarnaast moet er om gebruik te kunnen maken van een VPN software worden geinstalleerd en dat kan soms als lastig worden ervaren.

VPN aanvragen

Binnenkort komt hier een formulier waarmee u, gratis het LinuxPro VPN kan aanvragen.

VPN voorwaarden

Er zijn een paar spelregels voor het gebruik van het LinuxPro VPN, hiermee dient u dan ook bekend mee te zijn en akkoord mee te gaan:

  • De VPN dienst is op basis van best effort
  • LinuxPro monitort alleen een verbruikte bandbreedte, indien die 25% hoger is dan gemiddeld kan u een email van ons verwachten met de vraag of u het dataverkeer wilt reduceren.
  • Er kunnen geen rechten of plichten aan het gebruik van het LinuxPro VPN worden ontleend.
  • Het gebruik van VPN is geheel op eigen risico
  • Het LinxPro VPN mag niet worden gebruikt voor illegale acitiviteiten
  • Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden en/of vooraankondiging de dienst te stoppen of te wijzigen
  • Er wordt niets gelogd anders dan de verbruikte bandbreedte welke gekoppeld is aan uw inloggegevens.
  • In geval van geschillen is het LinuxPro hierin een definitieve keuze of beslissing te nemen.