SMF

SMF (Service Management Facility) is de nieuwe manier binnen Solaris om services te starten en te stoppen. Het wezenlijke verschil is dat de configuratie d.m.v. XML files gedaan wordt en dat er afhankelijkheden kunnen worden opgegeven. Zo wordt bijv. Apache niet gestart als het locale filesysteem niet gemount is en er geen netwerk is.

De configuratie van de zgn. manifest files, de configuratie van services, staan in /var/svc/manifest/

svcs

.

Met svcs kan een lijst worden opgevraagd met alle bestaande services, hieronder staat een deel v/d output er van als voorbeeld:

     STATE     STIME  FMRI
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S20sysetup
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S70uucp
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S72autoinstall
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S73cachefs_daemon
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S98deallocate
     disabled    Jan_10  svc:/system/filesystem/volfs:default
     online     Jan_10  svc:/system/svc/restarter:default
     online     Jan_10  svc:/system/filesystem/root:default
     online     Jan_10  svc:/network/pfil:default
     online     Jan_10  svc:/network/loopback:default
     online     Jan_10  svc:/system/boot-archive:default

STATE:

 • legacy_run : geeft aan dat het een veroudere service is die nog via /etc/init.d wordt gestart.
 • disabled : een service die niet gestart is.
 • online : een service die gestart is.

Voor meer informatie over een service kan svcs -l {service} worden gegeven, bijvoorbeeld svcs -l svc:/network/loopback:

  fmri     svc:/network/loopback:default
  name     loopback network interface
  enabled   true
  state    online
  next_state  none
  state_time  Mon Jan 10 11:07:08 2011
  logfile   /var/svc/log/network-loopback:default.log
  restarter  svc:/system/svc/restarter:default

/var/svc/manifest/