SELINUX

andere locatie voor webpagina’s

Als SELINUX in enforced mode draait dan kunnen homepage’s van gebruikers op een andere locatie dan de standaardlocatie een error 403 Forbinnden opleveren. In dat geval moet die directory, in dit voorbeeld ~/public_html de juiste context meekrijgen. Dat kan worden gedaan door:

 chcon -R -t httpd_user_content_t public_html/

Met ls -Z -d ~/public_html kan de context worden bekeken:

Voor de wijziging:

 drwxrwxr-x auser auser user_u:object_r:user_home_t public_html

en na de wijziging:

  1. rw-rw-r
Categories: ,