Automatisch synchronizeren van channels

Automatisch synchronizeren van channels

Automatisch synchronizeren van Satellite channels

Om het synchronizeren van de lokale Satellite server met RHN te bewerkstelligen kan onderstaand script als voorbeeld dienen:

#!/bin/bash
channels="rhn-tools-rhel-x86_64-server-5  rhn-tools-rhel-i386-server-5  rhn-tools-rhel-4-as-i386 rhel-x86_64-server-5 rhe
l-i386-client-5 rhel-x86_64-client-5 rhel-i386-as-4 rhel-x86_64-as-4"

SYNC="/usr/bin/satellite-sync -c"

for i in $channels;
do
    $SYNC $i
done;

Opmerkingen:

  • Uiteraard kan alleen gesynchronizeerd worden naar channels waarop een subsription aanwezig is.
  • Dit script kan in de crontab van root worden opgenomen. Voorbeeld: 0 2 * * * /scripts/sync-sat.sh 2>&1 > /dev/null
Reacties zijn gesloten.
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand