Automatisch synchronizeren van channels

Automatisch synchronizeren van Satellite channels

Om het synchronizeren van de lokale Satellite server met RHN te bewerkstelligen kan onderstaand script als voorbeeld dienen:

#!/bin/bash
channels="rhn-tools-rhel-x86_64-server-5  rhn-tools-rhel-i386-server-5  rhn-tools-rhel-4-as-i386 rhel-x86_64-server-5 rhe
l-i386-client-5 rhel-x86_64-client-5 rhel-i386-as-4 rhel-x86_64-as-4"

SYNC="/usr/bin/satellite-sync -c"

for i in $channels;
do
    $SYNC $i
done;

Opmerkingen:

  • Uiteraard kan alleen gesynchronizeerd worden naar channels waarop een subsription aanwezig is.
  • Dit script kan in de crontab van root worden opgenomen. Voorbeeld: 0 2 * * * /scripts/sync-sat.sh 2>&1 > /dev/null