Aanmaken van eigen channels

Aanmaken van eigen channels in Satellite

Algemeen

RedHat Satellite biedt de mogelijkheid om buiten de RedHat channels eigen softwarechannels te maken. Op deze manier kan op een gestandariseerde methode software worden gedistribueerd.

Een eigen channel kan worden aangemaakt door na het inloggen in Satellite het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> Create New Channel

Bij het aanmaken van een Channel wordt onder Security: GPG gevraagd naar de URL, het ID en de fingerprint van de GPG key. Meer informatie over het aanmaken van een GPG key en gebruik ervan: Signen van RPM’s met GPG key

Aanmaken eigen channel

Voorbeeld van een zelf aangemaakt channel. Alleen de verplichte velden moeten worden ingevuld, echter kan het handig zijn om bij Maintainer Name aan te geven wie het channel aangemaakt heeft.

Channel name   : Nagios plugins x86_64
Channel label  : nagois_plugins_x86_64
Parent Channel  : None
Parent Channel Architecture : x86_64 
Channel Summmary : Nagios_plugins

Security: GPG

GPG key URL : http://satellite.example.com/pub/LINUXTEAM-GPG-KEY
GPG key ID : AE175D8E
GPG key Fingerprint : 9D9E 02F7 FE7E 57C2 C764 54A3 283C 491B AE17 5D8E

Opmerkingen:

 • De GPG key ID kan worden gevonden met gpg —-list-keys
 • De GPG fingerprint kan worden opgevraagd met gpg —-fingerprint LinuxTeam

Toevoegen van RPM packages aan een channel

Nu het eigen channel is aangemaakt kunnen RPM packages aan worden toegevoegd. Hiervoor is op de Satellite server de tool rhnpush beschikaar. In dit voorbeeld wordt een RPM package naar de Satellite server gestuurd zonder het direct aan een channel te koppelen. In Satellite kan daarna dit RPM package worden gekoppeld aan het zojuist aangemaakte channel.

  rhnpush -v -u {administratornaam} --server=https://satellite.example.com/APP {packages}

Opmerkingen:

 • In plaats van {administratornaam} wordt de administrator naam bedoeld van de Satellite server. Rhnpush zal na het aanroepen vragen om het administrator wachtwoord.
 • In plaats van {packages} wordt een of meerdere RPM packages opgegeven.

Zodra de push is voltooid kan in Satellite de RPM package(s) aan het eigen gemaakte channel worden gekoppeld. Dit wordt gedaan door het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> {kies het aangemaakte channel} -> Packages -> Add Packages

Uit het standaard getoonde channel Packages in no channels worden dan de zojuist geuploadde RPM package(s) getoond. Selecteer deze en bevestig dat deze aan het eigen gemaakte channel moet worden toegevoegd.

Categories: ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *