Veel voorkomende fouten

Veel voorkomende fouten

Een verzameling van fouten die soms in het gebruik van RedHat Satellite naar voren komen en de mogelijke oplosisngen ervan. Deze verzameling is opgebouwd n.a.v. ervaringen in diverse omgevingen. In de meeste gevallen werden reeds in RHN geregistreerde servers omgehangen naar een lokale Satellite server en nieuwe servers middels kickstart uitgerold.

Errors tijdens gebruik van satellite-sync

Wanneer: Bij het uitvoeren van satellite-sync -c {channelnaam} worden foutmeldingen gegeven. Satellite is geinstalleerd met de embedded Oracle database.

Oplossing: Controleer of de Oracle database nog voldoende ruimte heeft.

 • Log in als root op de lokale Satellite server
 • Ga de Oracle user te gaan: su - oracle
 • Voer db-control report uit. De uitvoer lijkt op onderstaand voorbeeld:
Tablespace         Size  Used  Avail  Use%
DATA_TBS          8.3G  6.7G  1.5G  81%
SYSAUX           500M 148.9M  351M  30%
SYSTEM           1.1G 253.1M 946.8M  21%
UNDO_TBS          1.4G 157.4M  1.3G  10%
USERS            128M   64K 127.9M   0%
 • Vergroot de Tablespaces waar meer dan 70% in gebruik is m.b.v. db-control extend, voorbeeld: db-control extend DATA_TBS

Parameters worden niet gebruikt in Script

Wanneer: Tijdens de installatie worden de parameternaam niet vervangen door het waarde die in Variables wordt opgegeven

Oplossing: Zet het vinkje bij Template aan onder Script.

Registratie van bestaande server in lokale Satellite server faalt

Wanneer: Bij het runnen van rhnreg_ks komt er een melding dat het systeem al geregistreerd is

Oplossing 1: Verwijder het systeem uit RHN en voer rhn_register uit.

Oplossing 2: Zorg dat in /usr/share/rhn het CA SSL certificaat staat van de lokale Satellite server en gebruik rhnreg_ks zoals in onderstaand voorbeeld:

rhnreg_ks --serverUrl=https://mijsatellite.example.com/XMLRPC --username=admin --password=secret --force --sslCACert=/usr/share/rhn/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT

yum.Errors.RepoError: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository…

Wanneer: Een systeem is succesvol in een lokale Satellite server geregistreerd maar bij het gebruik van yum komen fouten over niet een niet gevonden repository. Meestal m.b.t. de rhn-tools repository.

Oplossing: Indien vanuit de Satellite server een activation key wordt gebruikt:

 • Verwijder de activation key.
 • Verwijder het systeem uit Satellite
 • Registreer het systeem opnieuw met rhn_register
 • Voor yum clean all uit alvorens bijv. een yum check-update te geven.