Featured Article

LinuxPro Nederland

LinuxPro biedt een bron van informatie voor Linux gebruikers in het algemeen. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen en kennis. Daarnaast treft u een selectie van ICT nieuws aan en onze kijk daarop.  

Terug naar WordPress

Na een tijdje ge-experimenteerd te hebben met Plone zijn we een boel wijzer geworden. LInuxPro is inmiddels weer terug naar het WordPress CMS. Voordeel hiervan is dat je bookmarks en zoekopdrachten voor Google weer naar de betreffende pagina's wijzen en… Read More »