Featured Article

LinuxPro Nederland

LinuxPro biedt een bron van informatie voor Linux gebruikers in het algemeen. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op eigen ervaringen en kennis. Daarnaast treft u een selectie van ICT nieuws aan en onze kijk daarop.  

Email middels encryptie opgeslagen

Extra veiligheid Het opslaan van email op een mailserver kan op een aantal manier gebeuren. LinuxPro slaat met ingang van vandaag email op middels encryptie. Waarom Mocht de backup van de email of de email-server gecompromitteerd worden (gehackt in populaire woorden) dan kan men niet zonder meer je email-berichten lezen. Wat merk je er van… Read More »