Voorbeelden nmcli netwerk configuratie -update-

Voorbeelden nmcli netwerk configuratie -update-

nmcli

Netwerk configureren Linux machines

Sinds CentOS 6 / RedHat 6 kan de netwerkconfiguratie middels de tools ip, nmcli en hostnamectl worden uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat dit voor CentOS 7 en RedHat 7 de aanbevolen manier is. Hier staan een aantal voorbeelden.

Opvragen van de status van een interface

nmcli dev status

Voorbeeld uitvoer:

DEVICE TYPE   STATE   CONNECTION
ens160 ethernet connected ens160 
lo   loopback unmanaged  --

Interface up/down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Voorbeeld: nmcli con up ens160

IPadres wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.address "ip/mask"

Voorbeeld:nmcli con mod ens160 ipv4.address “192.168.1.123/20”

DNS wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.dns "<ip> <ip> ...."

Voorbeeld: nmcli con mod ens160 ipv4.dns “8.8.8.8 8.8.4.4”

Interface automatisch up na reboot

nmcli con mod <ifname> connection.autoconnect true

Opmerking: Als een interface juist niet automatisch moet opkomen dan wordt i.p.v. true false als waarde meegegeven.

Interface handmatig up of down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Bootproto veranderen

nmcli connection modify bond10 ipv4.method static

Hostname instellen

hostnamectl set-hostname <fqdn>

Opvragen routering

ip r

Voorbeeld uitvoer:

default via 192.168.1.1 dev ens160 proto static metric 100
192.168.1.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.1.10
Reacties zijn gesloten.
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand