Handige tips voor het gebruik van yum

Downgraden van een package

Als je een vorige versie van een package via yum wilt installeren moet eerst de plugin voor yum geinstalleerd worden:

yum install yum-allowdowngrade

Hierna kan met de volledige naam een downgrade worden uitgvoerd met:

yum --allow-downgrade install {volledige packagennaam}

Beschikbare versies van een package vinden

Om te zien welke versies van een bepaald package beschikbaar zijn, wordt het onderstaande commando gegeven:

yum --showduplicates list {packagenaam}

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand