Gebruik van templates in Satellite 6

Nieuwe servers uitrollen middels een template

Dit valt uiteen in een aantal stappen:

 • koppelen OS aan een template
 • koppelen van partionering aan een OS

Koppelen OS aan een template

Vraag een lijst op met beschikbare templates:

   hammer template list --per-page 9999

NB: De optie --per-page 9999 zorgt ervoor dat we een lijst krijgen i.p.v. een aantal resulaten per pagina.

Een deel van de uitvoer ziet er dan ongeveer zo uit:

   14 | Kickstart default PXELinux     | PXELinux
   16 | Preseed default           | provision
   17 | Preseed default finish       | finish
   19 | Preseed default iPXE        | iPXE
   18 | Preseed default PXELinux      | PXELinux
   20 | Preseed default user data      | user_data
   1 | PXELinux global default       | PXELinux
   33 | Satellite Finish Default      | finish
   31 | Satellite Kickstart Default     | provision
   32 | Satellite User Data Default     | user_data

We gebruiken even de standaard templates, we hebben in ieder geval template 14 en 31 nodig. Het Kickstart default PXELinux template zorgt voor 't Kickstarten, template 31 Satellite Kickstart Default zorgt oa. voor 't subscription management e.d.

Voor meer info over 't Satellite Kickstart Default template kan worden opgevraagd met:

     hammer template info --id 31

En geeft een uitvoer wat lijkt op:

   Id:        31
   Name:       Satellite Kickstart Default
   Type:       provision
   Operating systems:

Zoals te zien is Operating Systems nog leeg en moet aan dit template nog een OS gekoppeld worden. Dat kan worden gedaan met:

     hammer template update --id 31 --operatingsystem-ids 1

NB: De lijst met beschikbare Operating Systems is op te vragen met hammer os list

Koppelen van partionering aan een OS

Er moeten een aantal parameters gezet worden aan een OS voordat het gebruikt kan worden:

 • partionering
 • architecture
 • default templates
 • installatie medium

Opvragen van de beschikbare partitioneringstemplates:

   hammer partition-table list

En een stukje van de uitvoer kan er dan zo uit zien:

   7 | Kickstart default      | Redhat

En om deze partitie info te koppelen aan de hiervboven gekozen template 31:

  hammer os set-default-template --id 1 --config-template-id 31
  hammer os add-ptable --id 1 --ptable-id 7

Als nu de info wordt opgevraagd van het configuratie template 31 met hammer os info --id 1

   Id:         1
   Full name:     RedHat 6.5
   Release name:
   Family:       Redhat
   Name:        RedHat
   Major version:   6
   Minor version:   5
   Partition tables:
     Kickstart default
   Default templates:
     Satellite Kickstart Default (provision)
   Architectures:
     x86_64
   Installation media:
     Example_Org/Library/Red_Hat_6_Server_Kickstart_x86_64_6_5
   Templates:
     Satellite Kickstart Default (provision)
   Parameters:

 

 

 

 

 

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand