Vergroten swap met LVM

Volg de volgende stappen om de swap te vergroten. Er moet uiteraard wel ruimte zijn in het bovenliggende volumegroep (Volume Group) om deze actie uit te voeren.

Zet alle swap uit:

	swapoff -a 

Vergroot de swap van het swapdevice /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap (= voorbeeld) met 16GB:

	lvextend -L +16G /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap 

Maak de nieuwe swapppartie aan:

	mkswap /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap 

En zet alle swappartities weer aan:

	swapon -a 

Controleer de status van de swappartie met:

	swapon -s 
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand