Tag op solaris

ALOM

ALOM configuratie

Afhankelijk van de hardware zijn er diverse utilities om het ALOM board te configureren: scadm, rscadm en setupsc

De ultilities staan in het pad: /usr/platform/platform-name/sbin

In praktijk kan de onderstaande regel gebruikt worden:

 cd /usr/platform/`uname -i`/sbin

Het ALOM board in T2xxx hardware wordt geconfigureerd met setupsc

Zones

Algemeen

Solaris kent een eigen virtualisatie, zones genaamd. Een Solaris server heeft altijd een globale zone. Vanuit die globale zone kunnen non-global zones (virtuele servers) worden aangemaakt. Voor het managen van zones zijn twee tools essentieel: zoneadm en zonecfg. In deze uitleg wordt op een eenvoudige manier aangegeven hoe praktisch een zone kan worden aangemaakt op basis van een bestaande zone. Als die er niet is, kan de voorbeelduitvoer dienen als basis voor het aanmaken van de eerste non-global zone. De zones zijn op zich staande servers die maar een ding met elkaar delen, de kernel van de global-zone.

Tijdens de installatie van een zones kennen we de volgende fases waarin een zone zich kan bevinden:

 • configured: de configuratie is afgerond en uitgevoerd.
 • incomplete: tussentijds stadium tijdens installatie of de-installatie.
 • installed: alle packages zijn geinstalleerd. De post-configuratie rest nog.
 • ready: de zone is klaar met de gehele installatie en kan geboot worden (running)
 • running: de zone is up en running na een sucesvolle boot.
 • shutting down: de zone is bezig met een shutdown procces, wordt dus gevolgd door down.
 • down: de zone is klaar met het shtudown proces en is down

Klonen van een bestaande zone

Het aanmaken van een nieuwe zone op basis van een (goed geconfigureerde) bestaande zone is erg eenvoudig. Vanuit de global zone kan met zoneadm list -cv een overzicht gekregen worden van de reeds bestaande zones en hun status.

Met zonecfg -z {zone_naam} export wordt op het scherm de bestaande configuratie van een zone getoond. Door dit naar een bestand weg te schrijven dient dit als basis voor de aan te maken zone. Voorbeeld:

   zonecfg -z {naam_bestaande_zone} export > config.txt

Voorbeeld van een uitvoerbestand:

   create -b
   set zonepath=/zones/webserver4
   set autoboot=false
   set ip-type=shared
   add inherit-pkg-dir
   set dir=/lib
   end
   add inherit-pkg-dir
   set dir=/platform
   end
   add inherit-pkg-dir
   set dir=/sbin
   end
   add inherit-pkg-dir
   set dir=/usr
   end
   add net
   set address=192.168.244.6/27
   set physical=hme0
   set defrouter=192.168.244.1
   end

Uiteraard dienen het zonepath en de netwerkgegevens voor de aan te maken zone aangepast te worden. Als alle wijzigingen gedaan zijn kan met zonecfg -z {nieuwe_zone_naam} -f uitvoer.txt de nieuwe zone worden geinitaliseerd.

installeren zone

Start de installatie van de nieuwe zone met: zonecfg -z {nieuwe_zone_naam} install

opstarten van een zone

Boot de nieuwe zone met: zonecfg -z {nieuwe_zone_naam} boot

post configuratie

Log op de nieuwe zone in met zlogin -C {nieuwe_zone_naam} om de post-configure te starten. Er worden een aantal standaard vragen gesteld zoals in het onderstaande voorbeeld:

  Language selection: 0 English

  Type terminal: 3 DEC VT100

  Confirm network configuration

  Configure Kerberos Secuirty: No

  NFSv4 Domain Configuration: [X] Use the NFSv4 domain derived by the system

  Time Zone: [X] Europe

  Country or Region: [X] Netherlands

Als alle vragen doorlopen zijn log uit met ~.

Hierna kan met ”zlogin {nieuwe_zone_naam} (zonder de -C toevoeging dus) als root worden ingelogd en bijv. users worden aangemaakt of de nieuwe zone verder worden ingericht.

SMF

SMF

SMF (Service Management Facility) is de nieuwe manier binnen Solaris om services te starten en te stoppen. Het wezenlijke verschil is dat de configuratie d.m.v. XML files gedaan wordt en dat er afhankelijkheden kunnen worden opgegeven. Zo wordt bijv. Apache niet gestart als het locale filesysteem niet gemount is en er geen netwerk is.

De configuratie van de zgn. manifest files, de configuratie van services, staan in /var/svc/manifest/

svcs

.

Met svcs kan een lijst worden opgevraagd met alle bestaande services, hieronder staat een deel v/d output er van als voorbeeld:

     STATE     STIME  FMRI
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S20sysetup
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S70uucp
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S72autoinstall
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S73cachefs_daemon
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S89PRESERVE
     legacy_run   Jan_10  lrc:/etc/rc2_d/S98deallocate
     disabled    Jan_10  svc:/system/filesystem/volfs:default
     online     Jan_10  svc:/system/svc/restarter:default
     online     Jan_10  svc:/system/filesystem/root:default
     online     Jan_10  svc:/network/pfil:default
     online     Jan_10  svc:/network/loopback:default
     online     Jan_10  svc:/system/boot-archive:default

STATE:

 • legacy_run : geeft aan dat het een veroudere service is die nog via /etc/init.d wordt gestart.
 • disabled : een service die niet gestart is.
 • online : een service die gestart is.

Voor meer informatie over een service kan svcs -l {service} worden gegeven, bijvoorbeeld svcs -l svc:/network/loopback:

  fmri     svc:/network/loopback:default
  name     loopback network interface
  enabled   true
  state    online
  next_state  none
  state_time  Mon Jan 10 11:07:08 2011
  logfile   /var/svc/log/network-loopback:default.log
  restarter  svc:/system/svc/restarter:default

/var/svc/manifest/

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand