MariaDB

Replicatie met MySQL / MariaDB

Aan de hand van deze uitleg kan een eenvoudige database replicatie worden opgezet. Er wordt uitgegaan standaard master – slave opzet. Configuratie van de master De databaseserver moet een uniek id krijgen. Daarnaast moet een logfile worden aangegeven (de log_bin) en wordt aangegeven welke database moet worden gerepliceerd. Meerdere databases kunnen worden opgegeven door de […]

Continue Reading