Tag Archives: satellite

Nieuwe server uitrollen met Satellite 6

Voor het uitrollen van een nieuwe server middels hammer zijn een aantal parameters nodig: environment-id architecture-id domain-id operatingsystem-id partition-table-id Er dient al een hostgroup aangemaakt te zijn, dat kan via hammer of de WebGUI. Exporteer de benodige settings, voorbeeld: export ORG_NAME=Datacenter export ORG_LOCATION=Amsterdam export ORG_ID=$(hammer –csv organization list –search "${ORG_NAME}"| awk -F, 'FNR == 2… Read More »

Gebruik van templates in Satellite 6

Nieuwe servers uitrollen middels een template Dit valt uiteen in een aantal stappen: koppelen OS aan een template koppelen van partionering aan een OS Koppelen OS aan een template Vraag een lijst op met beschikbare templates: hammer template list –per-page 9999 NB: De optie –per-page 9999 zorgt ervoor dat we een lijst krijgen i.p.v. een… Read More »

Tips gebruik Satellite 6

Hammer Gebruik van hammer zonder telkens username / wachtwoord in te geven: ~/.hammer/cli_config.yml :foreman: :host: 'https://localhost' :username: '<username>' :password: '<password>' Let op om geen <TAB>'s te gebruiken maar spatie's, yml files gaan niet goed om met <TAB> 's NIeuwe organisatie aanmaken hammer organization create –name=Datacentre –label=Datacentre hammer organization add-user –user=admin –name=Datacentre Nieuwe locatie aanmaken hammer… Read More »

Installatie vanaf het netwerk via PXE boot

Om vanaf het netwerk een pc of server te installeren zijn een aantal zaken nodig: Een aangepaste configuratie van een DHCP server Installatie tftpd server Installatie van het syslinux package Kickstartfile Software repository DHCP server Het booten vanaf het netwerk begint met, in dit geval, de aanwezigheid van een DHCP server die naast het uitdelen… Read More »