Installatie vanaf het netwerk via PXE boot

Om vanaf het netwerk een pc of server te installeren zijn een aantal zaken nodig:

  1. Een aangepaste configuratie van een DHCP server
  2. Installatie tftpd server
  3. Installatie van het syslinux package
  4. Kickstartfile
  5. Software repository

DHCP server

Het booten vanaf het netwerk begint met, in dit geval, de aanwezigheid van een DHCP server die naast het uitdelen van een ipadres ook zo geconfigureerd is dat het ipadres van de server waarvan geboot kan worden aangegeven wordt. Daarnaast wordt de naam van het bestand opgegeven waarvan geboot wordt.

Aan een werkende DHCP server worden de volgende twee regels toegevoegd:


next-server 172.28.1.103;
filename "pxelinux.0";

Hierna moet uiteraard de DHCP server worden herstart: service dhcpd restart

Installatie tftpd server

Met yum install tftpd-server kan de installatie worden uitgevoerd. Daarna moet de tftpd server die via xinetd wordt gestart nog worden ge-enabled. Dit wordt gedaan door in /etc/xinet.d in tftp disabled van yes op no te zetten.
Herstart hierna de xinetd service door service xinetd restart

Installatie syslinux package

Dat is eenvoudig:yum install syslinux

Hierna moeten menu.c32 en pxelinux.0 nog naar de tftpd werkdirectory gecopyeerd worden:


cp /usr/share/syslinux/menu.c32 /var/lib/tftpd
cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpd

Kickstartfile

De kickstartfile kan eenvoudig worden aangemaakt vanuit Satellite: Overview -> Manage Kickstarts -> Create a new kickstart profile

Software repository

Als vanuit Satellite een kickstart profiel wordt aangemaakt kan dat alleen op basis van beschikbare software channels. Hierdoor is gewaarborgd dat de benodige software (distributie met rpm’s) aanwezig is.

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand