Installatie van OpenLDAP

Algemeen In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de OpenLDAP server te installeren is onder RedHat 6.x of afgeleiden linux distribities zoals Fedora of CentOS. Installatie LDAP op RedHat 6 / Centos 6 Installeer de volgende packages: openldap-servers openldap-clients pam_ldap nss-pam-ldapd glibc glibc-common glibc-devel libtool-ltdl migrationtools Update firewall rules: -A INPUT -m state –state NEW -m […]

Continue Reading