Installatie van OpenLDAP

Algemeen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe de OpenLDAP server te installeren is onder RedHat 6.x of afgeleiden linux distribities zoals Fedora of CentOS.

Installatie LDAP op RedHat 6 / Centos 6

Installeer de volgende packages:

 • openldap-servers
 • openldap-clients
 • pam_ldap
 • nss-pam-ldapd
 • glibc glibc-common
 • glibc-devel
 • libtool-ltdl
 • migrationtools

Update firewall rules:

 -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 389 -j ACCEPT
 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 389 -j ACCEPT

Restart de firewall: service iptables restart

Verwijder evt. oude installatie / configuratie:

 rm -rf /etc/openldap/slapd.d/*
 rm -rf /var/lib/ldap/*

Copyeer DB bestand:

cp /usr/share/openldap-servers/DB_CONFIG.example /var/lib/ldap/DB_CONFIG

initialiseer de database met: echo "" | slapadd -f /etc/openldap/slapd.conf

zet de rechten goed:

 chown -R ldap:ldap /var/lib/ldap
 chown -R ldap:ldap /etc/openldap/slapd.d

Copyeer legacy configuratiebestand:

cp /usr/share/openldap-servers/slapd.conf.obsolete /etc/openldap/slapd.conf

Edit slapd.conf

 • Indien niet nodig, # voor allow bind_v2
 • pas de rootdn aan naar: “cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl” voor dit uit overal waar cn=Manager,dc=my-domain,dc=com staat
 • genereer met slappasswd een password hash aan voor het password van admin:
 slappasswd
 New password:
 Re-enter new password:
 {SSHA}.........
 • pas de rootpw aan naar: rootpw {SSHA}……….
 • zet het legacy configuratiebestand aan naar de nieuwe config=cn modulair config:
 slaptest -f /etc/openldap/slapd.conf -F /etc/openldap/slapd.d/
 • Edit ldap.conf:
 BASE = dc=linuxpro, dc=nl
 URI = ldap://127.0.0.1
 • Start de LDAP server: service slapd start
 • Maak een initieel LDAP database aan in LDIF formaat met onderstaande inhoud en sla dit op als linuxpro.nl.diff:
 # ROOT ENTRY
 dn: dc=linuxpro,dc=nl
 objectClass: top
 objectClass: domain
 dc: linuxpro

 # ADMIN dn
 dn: cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl
 objectclass: organizationalRole
 cn: admin

 # USERS
 dn: ou=users,dc=linuxpro,dc=nl
 changetype: add
 objectclass: top
 objectclass: organizationalUnit
 ou: users

 # GROUPS
 dn: ou=groups,dc=linuxpro,dc=nl
 changetype: add
 objectclass: top
 objectclass: organizationalUnit
 ou: groups
 • Laadt dit met: ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=linuxpro,dc=nl' -f linuxpro.nl.diff
 • Controleer met: ldapsearch -x -b 'dc=linuxpro,dc=nl'

Migratie van /etc/passwd /etc/groups -> LDAP

Set defaults used by migration tools in /usr/share/migrationtools/migrate_common.ph file:

Default DNS domain

$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = “minlinuxpro.nl”;

Default base

$DEFAULT_BASE = “dc=linuxpro,dc=nl”;

Naming context for user data according to users.example.com.ldif file above

$NAMINGCONTEXT{‘passwd’} = “ou=users”;

Naming context for group data according to groups.example.com.ldif file above

$NAMINGCONTEXT{‘group’} = “ou=groups”;

/usr/share/migrationtools/migrate_passwd.pl /etc/passwd passwd.ldif
/usr/share/migrationtools/migrate_group.pl /etc/groups group.ldif

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand