Een logical volume verkleinen

LVM

Met LVM (Logical Volume Management) kan in een paar stappen een bestaande logical volume verkleind worden. Waar het groter maken (met lvextend) online kan dient een actie om te verkleinen offline te gebeuren.

Opmerking: Het verkleinen kan niet worden toegepast op een XFS filesysteem.

De volgende stappen kunnen worden gevolgd om een logical volume te verkleinen:

  1. umount het logical volume
  2. controleer het logical volume op eventuele fouten met e2fsck
  3. verklein het filesysteem met resize2fs
  4. verklein het logical volume met lvreduce

Een voorbeeld: Er is een volumegroup vg500 met een logical volume genaamd lv_storage welke 500GB is en deze moet teruggbracht worden naar 220GB. Het logical volume is gemount op /storage. Dan zien de vier stappen er als volgt uit:


umount /storage
e2fsck -f /dev/mapper/vg500_lv_storage
resize2fs /dev/mapper/vg500_lv_storage 220G
lvrecude -L 220G /dev/mapper/vg500_lv_storage

Hierna kan met mount /storage het verkleinde logical volume weer in gebruik worden genomen.

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand