Weer op ipv6 bereikbaar

Deze website is verhuisd en was even niet bereikbaar via het ipv6 protocol. Dat is inmiddels weer opgelost en we zijn weer op ipv4 en ipv6 bereikbaar. Let wel even op, het ipv6 ipnummer is wel gewijzigd. 

Ook de mailserver (mx1.linuxpro.nl) is weer op ipv6 bereikbaar. 

IPv6 netwerk

Algemeen

Zoals bekend zijn de IPv4 adressen (zo goed als) op en is IPv6 gelanceerd om dit tekort aan unieke ipadressen op te heffen. Om IPv6 te activeren binnen linux wordt IPv6 networking geactiveerd door in /etc/sysconfig/network de regel NETWORKING_IPV6=YES toe te voegen.

Binnen linux wordt ifconfig inmiddels afgeraden en vervangen door het krachtigere commando ip

Gebruik van ip

Interface up/down brengen

  ip link set dev <interface> up
  ip link set dev <interface> down

IPv6 adres toevoegen

  ip -6 addr add <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

IPv6 adres tonen

  ip -6 a

IPv6 adres verwijderen

  ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

ip en routering

IPv6 route tonen

  ip -6 route show [dev <device>]

IPv6 route aanmaken via een interface

  ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device> metric 1

IPv6 route verwijderen

  ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand