Voorbeelden nmcli netwerk configuratie -update-

nmcli

Netwerk configureren Linux machines

Sinds CentOS 6 / RedHat 6 kan de netwerkconfiguratie middels de tools ip, nmcli en hostnamectl worden uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat dit voor CentOS 7 en RedHat 7 de aanbevolen manier is. Hier staan een aantal voorbeelden.

Opvragen van de status van een interface

nmcli dev status

Voorbeeld uitvoer:

DEVICE TYPE   STATE   CONNECTION
ens160 ethernet connected ens160 
lo   loopback unmanaged  --

Interface up/down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Voorbeeld: nmcli con up ens160

IPadres wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.address "ip/mask"

Voorbeeld:nmcli con mod ens160 ipv4.address “192.168.1.123/20”

DNS wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.dns "<ip> <ip> ...."

Voorbeeld: nmcli con mod ens160 ipv4.dns “8.8.8.8 8.8.4.4”

Interface automatisch up na reboot

nmcli con mod <ifname> connection.autoconnect true

Opmerking: Als een interface juist niet automatisch moet opkomen dan wordt i.p.v. true false als waarde meegegeven.

Interface handmatig up of down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Bootproto veranderen

nmcli connection modify bond10 ipv4.method static

Hostname instellen

hostnamectl set-hostname <fqdn>

Opvragen routering

ip r

Voorbeeld uitvoer:

default via 192.168.1.1 dev ens160 proto static metric 100
192.168.1.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.1.10

IPv6 netwerk

Algemeen

Zoals bekend zijn de IPv4 adressen (zo goed als) op en is IPv6 gelanceerd om dit tekort aan unieke ipadressen op te heffen. Om IPv6 te activeren binnen linux wordt IPv6 networking geactiveerd door in /etc/sysconfig/network de regel NETWORKING_IPV6=YES toe te voegen.

Binnen linux wordt ifconfig inmiddels afgeraden en vervangen door het krachtigere commando ip

Gebruik van ip

Interface up/down brengen

  ip link set dev <interface> up
  ip link set dev <interface> down

IPv6 adres toevoegen

  ip -6 addr add <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

IPv6 adres tonen

  ip -6 a

IPv6 adres verwijderen

  ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

ip en routering

IPv6 route tonen

  ip -6 route show [dev <device>]

IPv6 route aanmaken via een interface

  ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device> metric 1

IPv6 route verwijderen

  ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand