Instellingen voor email

Instellingen voor email

Email wordt door LinuxPro gecontroleerd op virussen en kwaadaardige blijlages. Ook wordt aan de hand van internationale zwarte lijsten zo veel mogelijk spam gefiltert. Email welke als spam wordt gezien, wordt niet opgeslagen. 

In verband de veiligheid van email is het noodzakelijk om email op te halen en te verzenden via een beveiligde verbinding. 

Email ontvangen (IMAP)
Email verzenden (SMTP)
Waarom beveiliging
Zelf email beheren inclusief aliassen

email ontvangen

Als u bericht heeft gehad dat uw email gemigreerd is gebruikt u deze instellingen:

 Gebuikersnaam : opgegeven naam inclusief @uwdomeinnaam (bijv. piet@uwdomein.nl)
  Servernaam   : mx11.linuxpro.nl
 Poort     : 993
 Servertype   : IMAP 
 Connectie type : SSL/TLS
 Authenticatie methode: Normal password

Overige gebruikers gebruiken de oude instellingen:

 Servernaam: mx1.linuxpro.nl
 Poort: 993
 Servertype: IMAP 
 Connectie type: SSL/TLS
 Authenticatie methode: Normal password

email verzenden

Als u email wilt versturen gebruikt u de SMTP of uitgaande emailserver instellingen van uw ISP (Internet Service Provider). Veel ISP's laten het gebruik van een andere uitgaande mailserver dan hun eigen server niet toe.

Geselecteerde klanten kunnen onderstaande instellingen gebruiken:

Nieuwe configuratie:

  Gebuikersnaam : opgegeven naam inclusief @uwdomeinnaam (bijv. piet@uwdomein.nl)
  Servernaam: mx11.linuxpro.nl
  Poort: 587
  Connectie type: StartTLS (indien mogelijk vink SSL aan)
  Gebruik authenticatie: Ja (PLAIN)
  Use secure authentication: Nee, uitgevinkt laten

Gebruikers van IPV6 maken gebruik van de server: imap6.linuxpro.nl met verder dezelfde instellingen

Waarom beveiliging?

Doordat email vaak mobiel gebruikt wordt, denk aan het gebruik van notebooks op draadloze WiFi netwerken of denk aan smartphones zoals de iphone of blackberry, wordt om de paar minuten gecontroleerd of er nieuwe email is. Hiervoor wordt ingelogd op de mailserver en dat gebeurd met uw gebuikersnaam en wachtwoord. Als deze informatie als ongecodeerde tekst worden verzonden wat de standaard instelling is van veel emailprogramma's, kan deze informatie redelijk eenvoudig worden afgetapt.

Voor de veiligheid van email en het tegengaan van misbruik door derden van uw emailaccount en onze mailservers is het gebruik van encryptie verplicht.

Zelf email beheren inclusief aliassen

Gebruikers die gemigreerd zjn naar de nieuwe email omgeving kunnen zelf email voor hun domein beheren. Zo kan zelf het wachtwoord worden veranderd, email aliassen worden aangemaakt. Ga hiervoor naar https://postfixadmin.linuxpro.nl/user