Instellingen voor email

Instellingen voor email

Inkomende email wordt door LinuxPro gecontroleerd op virussen en bepaalde soorten bijlagen worden standaard geblokkeerd vanwege bekende (Windows) veiligheidsrisico's. Ook wordt aan de hand van internationale lijsten zo veel mogelijk spam gefiltert. Email welke als spam wordt gezien, wordt niet opgeslagen. Van email wordt elke nacht automatisch een backup gemaakt.

In verband met het veel mobiele gebruik van email via notebooks en smartphones is het noodzakelijk om email op te halen en te verzenden via een beveiligde verbinding. Hieronder staan de instellingen.

Email ontvangen (IMAP)
Email verzenden (SMTP)
Waarom beveiliging

email ontvangen

Om email te ontvangen stelt u uw emailprogramma als volgt in:

  Servernaam: mx1.linuxpro.nl
  Poort: 993
  Servertype: IMAP 
  Connectie type: SSL/TLS
  Authenticatie methode: Normal password

Gebruikers van IPV6 maken gebruik van de server: imap6.linuxpro.nl met verder dezelfde instellingen

email verzenden

Als u email wilt versturen gebruikt u de SMTP of uitgaande emailserver instellingen van uw ISP (Internet Service Provider). Veel ISP's laten het gebruik van een andere uitgaande mailserver dan hun eigen server niet toe.

Geselecteerde klanten kunnen onderstaande instellingen gebruiken:

  Servernaam: mx1.linuxpro.nl
  Poort: 465
  Connectie type: SSL/TLS
  Gebruik authenticatie: Ja
  Use secure authentication: Nee, uitgevinkt laten

Gebruikers van IPV6 maken gebruik van de server: imap6.linuxpro.nl met verder dezelfde instellingen

Waarom beveiliging?

Doordat email vaak mobiel gebruikt wordt, denk aan het gebruik van notebooks op draadloze WiFi netwerken of denk aan smartphones zoals de iphone of blackberry, wordt om de paar minuten gecontroleerd of er nieuwe email is. Hiervoor wordt ingelogd op de mailserver en dat gebeurd met uw gebuikersnaam en wachtwoord. Als deze informatie als ongecodeerde tekst worden verzonden wat de standaard instelling is van veel emailprogramma's, kan deze informatie redelijk eenvoudig worden afgetapt.

Voor de veiligheid van email en het tegengaan van misbruik door derden van uw emailaccount en onze mailservers is het gebruik van encryptie verplicht.