Redirect NGINX van http naar https

Redirect NGINX van http naar https

Om bezoekers direct naar de https variant van een website te sturen kan in NGINX worden bereikt door in de configuratie van de virtual host een rewrite rule op te nemen:

  location / { 
      rewrite ^ https://$server_name$request_uri permanent; }

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand