Category Archives: Solaris

Over het Solaris UNIX OS

Tips & trucs

Disable grafische login / X-Server /usr/dt/bin/dtconfig -d Terug aanzetten van de grafische login: /usr/dt/bin/dtconfig -e Versie Solaris terugvinden cat /etc/release

ALOM

ALOM configuratie Afhankelijk van de hardware zijn er diverse utilities om het ALOM board te configureren: scadm, rscadm en setupsc De ultilities staan in het pad: /usr/platform/platform-name/sbin In praktijk kan de onderstaande regel gebruikt worden: cd /usr/platform/`uname -i`/sbin Het ALOM board in T2xxx hardware wordt geconfigureerd met setupsc

Zones

Algemeen Solaris kent een eigen virtualisatie, zones genaamd. Een Solaris server heeft altijd een globale zone. Vanuit die globale zone kunnen non-global zones (virtuele servers) worden aangemaakt. Voor het managen van zones zijn twee tools essentieel: zoneadm en zonecfg. In deze uitleg wordt op een eenvoudige manier aangegeven hoe praktisch een zone kan worden aangemaakt… Read More »

SMF

SMF SMF (Service Management Facility) is de nieuwe manier binnen Solaris om services te starten en te stoppen. Het wezenlijke verschil is dat de configuratie d.m.v. XML files gedaan wordt en dat er afhankelijkheden kunnen worden opgegeven. Zo wordt bijv. Apache niet gestart als het locale filesysteem niet gemount is en er geen netwerk is.… Read More »