Category Archives: Configuratie

Redirect NGINX van http naar https

Om bezoekers direct naar de https variant van een website te sturen kan in NGINX worden bereikt door in de configuratie van de virtual host een rewrite rule op te nemen: location / { rewrite ^ https://$server_name$request_uri permanent; }              

NGINX 1.3.15 introduceert SPDY

De webserversoftware van NGINX is een goed en snel alternatief voor Apache. In de ontwikkelaarsversie 1.3.15 is het SPDY protocol geintroduceerd. Het werkt alleen indien gebruik gemaakt wordt van OpenSSL 1.0.1 of hoger. Dit SPDY protocol, ontwikkeld door Google, zorgt voor snellere en veilige verbindingen naar websites. LinuxPro heeft dit geimplementeerd voor de webmail. Er… Read More »

configuratie

Virtual hosts IPv6 en meerdere virtual hosts in nginx Nginx is standaard al ipv6 ready maar bij het configuren van meerdere virtual hosts en ipv6 loop je soms tegen een foutmelding aan bij een (re)start van nginx: cannot bound.. enz. Dit is op te lossen door een virtual host als de default host te configureren… Read More »