Category Archives: Satellite

Wat is RedHat Satellite, hoe installeer en configureer je het en hoe maak je oa. eigen software channels aan maar ook een overzicht van veel voorkomende problemen en fouten.

Satellite 6 en Puppet

Enkele beperkingen Wat niet ondersteund wordt: Dynamic scoping Gebruik van node definities binnen een scope Beperkt gebruik van Hiera functies binnen manifests Smart parameters Hier een voorbeeld van het gebruik van smart parameters met de NTP class Login op Satellite Klik op Configure -> Puppet classes Klik op de NTP class Klik op de Smart… Read More »

Nieuwe server uitrollen met Satellite 6

Voor het uitrollen van een nieuwe server middels hammer zijn een aantal parameters nodig: environment-id architecture-id domain-id operatingsystem-id partition-table-id Er dient al een hostgroup aangemaakt te zijn, dat kan via hammer of de WebGUI. Exporteer de benodige settings, voorbeeld: export ORG_NAME=Datacenter export ORG_LOCATION=Amsterdam export ORG_ID=$(hammer –csv organization list –search "${ORG_NAME}"| awk -F, 'FNR == 2… Read More »

Gebruik van templates in Satellite 6

Nieuwe servers uitrollen middels een template Dit valt uiteen in een aantal stappen: koppelen OS aan een template koppelen van partionering aan een OS Koppelen OS aan een template Vraag een lijst op met beschikbare templates: hammer template list –per-page 9999 NB: De optie –per-page 9999 zorgt ervoor dat we een lijst krijgen i.p.v. een… Read More »

Toevoegen activation key aan een host met Satellite 6

Vraag de lijst op met organisaties: hammer get organization-list Maak een activation key aan hammer activation-key create –name test –organization-id x –unlimited-content-hosts Overzicht opvragen van activation key ID hammer activation-key list –organization-id x Overzicht opvragen van de subscription list hammer subscription list –organization-id x Hiermee wordt een overzicht getoond met oa. het ID van de… Read More »

Tips gebruik Satellite 6

Hammer Gebruik van hammer zonder telkens username / wachtwoord in te geven: ~/.hammer/cli_config.yml :foreman: :host: 'https://localhost' :username: '<username>' :password: '<password>' Let op om geen <TAB>'s te gebruiken maar spatie's, yml files gaan niet goed om met <TAB> 's NIeuwe organisatie aanmaken hammer organization create –name=Datacentre –label=Datacentre hammer organization add-user –user=admin –name=Datacentre Nieuwe locatie aanmaken hammer… Read More »