Categorie op Database PostgreSQL

Eerste stappen met PostgreSQL

PostgreSQL

Een van de eerste dingen na de installatie van het PostgreSQL package was dat de configuratiefile, pg_hba.conf in /var/lib/pgsql/data staat en niet ergens in /etc waar je deze file normaliter denkt aan te treffen.

Authenticatie

PostgreSQL kan afhankelijk op welke manier een verbinding wordt opgezet een verschillende authenticatiemethode gebruiken. Zo heb ik mijn pg_hba.conf als volgt aan moeten passen om Roundcubemail te laten samenwerken met PostgreSQL:

 # local is for Unix domain socket connections only
 local all all peer
 # IPv4 local connections:
 host all all 127.0.0.1/32 password
 # IPv6 local connections:
 host all all ::1/128 password
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand