Voorbeelden nmcli netwerk configuratie -update-

nmcli

Netwerk configureren Linux machines

Sinds CentOS 6 / RedHat 6 kan de netwerkconfiguratie middels de tools ip, nmcli en hostnamectl worden uitgevoerd. Voordeel hiervan is dat dit voor CentOS 7 en RedHat 7 de aanbevolen manier is. Hier staan een aantal voorbeelden.

Opvragen van de status van een interface

nmcli dev status

Voorbeeld uitvoer:

DEVICE  TYPE      STATE      CONNECTION
ens160  ethernet  connected  ens160 
lo      loopback  unmanaged   --

Interface up/down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Voorbeeld: nmcli con up ens160

IPadres wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.address "ip/mask"

Voorbeeld:nmcli con mod ens160 ipv4.address “192.168.1.123/20”

DNS wijzigen

nmcli con mod <ifname> ipv4.dns "<ip> <ip> ...."

Voorbeeld: nmcli con mod ens160 ipv4.dns “8.8.8.8 8.8.4.4”

Interface automatisch up na reboot

nmcli con mod <ifname> connection.autoconnect true

Opmerking: Als een interface juist niet automatisch moet opkomen dan wordt i.p.v. true false als waarde meegegeven.

Interface handmatig up of down brengen

nmcli con up | down <ifname>

Bootproto veranderen

nmcli connection modify bond10 ipv4.method static

Hostname instellen

hostnamectl set-hostname <fqdn>

Opvragen routering

ip r

Voorbeeld uitvoer:

default via 192.168.1.1 dev ens160 proto static metric 100
192.168.1.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 192.168.1.10

Vreemd resolve probleem opgelost

Ik had bij een klant een wat vreemd probleem m.b.t. het resolven van een ipadres. Met een nslookup <hostname> werd het juiste ipadres gevonden. Echter een ssh <hostname> of een ping <hostname> ging niet goed, meldingen als "host not found"  Het werd nog vreemder, als ik de FQDN gebruikte i.p.v. de hostname ging het wel goed. 

Na wat zoek en speurwerk bleek dat nscd draaide, deze name service caching daemon had kennelijk ooit een "host not found" teruggekregen en dat resultaat bleef 't tonen. De oplossing kan liggen in het herstarten van de daemon of met nscd -i <database> kan een bepaalde mapping invalid gemaakt worden en zo afgedwongen worden dat er een daadwerkelijke nieuwe query wordt gedaan.

Ter info: OS: RHEL6 X86_64

 

 

IPv6 netwerk

Algemeen

Zoals bekend zijn de IPv4 adressen (zo goed als) op en is IPv6 gelanceerd om dit tekort aan unieke ipadressen op te heffen. Om IPv6 te activeren binnen linux wordt IPv6 networking geactiveerd door in /etc/sysconfig/network de regel NETWORKING_IPV6=YES toe te voegen.

Binnen linux wordt ifconfig inmiddels afgeraden en vervangen door het krachtigere commando ip

Gebruik van ip

Interface up/down brengen

    ip link set dev <interface> up
    ip link set dev <interface> down

IPv6 adres toevoegen

    ip -6 addr add <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

IPv6 adres tonen

    ip -6 a

IPv6 adres verwijderen

   ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>

ip en routering

IPv6 route tonen

   ip -6 route show [dev <device>]

IPv6 route aanmaken via een interface

   ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device> metric 1

IPv6 route verwijderen

   ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>
Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand