Category Archives: LVM

Slimmer omgaan met diskruimte en partitionering

Vergroten swap met LVM

Volg de volgende stappen om de swap te vergroten. Er moet uiteraard wel ruimte zijn in het bovenliggende volumegroep (Volume Group) om deze actie uit te voeren. Zet alle swap uit: swapoff -a Vergroot de swap van het swapdevice /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap (= voorbeeld) met 16GB: lvextend -L +16G /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap Maak de nieuwe swapppartie aan: mkswap /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap… Read More »

Een logical volume verkleinen

Met LVM (Logical Volume Management) kan in een paar stappen een bestaande logical volume verkleind worden. Waar het groter maken (met lvextend) online kan dient een actie om te verkleinen offline te gebeuren. Opmerking: Het verkleinen kan niet worden toegepast op een XFS filesysteem. De volgende stappen kunnen worden gevolgd om een logical volume te… Read More »

LVM – Logical Volume Management

Logical Volume Management Algemeen Met Logical Volume Management (lvm) kan flexiber omgegaan worden met de vraag naar opslagruimte. Je zit niet meer vast aan eenmaal bedachte grootes van partities maar er kan geschoven worden met de beschikbare ruimte. Er zijn grofweg drie lagen te onderscheiden: De fysieke harddisk Een of meerdere volume groepen (vg’s) Een… Read More »