Alle berichten door op Marc

Signen van RPM’s met GPG key

Signen van RPM’s met GPG key

In Satellite kunnen eigen software channels worden aangemaakt. Hiermee kunnen aangepaste of eigen RPM’s via Satellite beschikbaar gesteld worden aan de clients. Een voorwaarde is wel dat de RPM packages zijn gesigned met een GPG key en dat de public GPG key voor de clients beschikbaar is en is importeerd. Hieronder wordt beschreven hoe dit kan worden uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten voor een deel een aantal eenmalig uit te voeren werkzaamheden en een aantal wat steeds voor elk RPM package terugkeert. Bij het aanmaken van een channel zal naast de ID ook om de GPG fingerprint worden gevraagd. Deze kan worden opgevraagd door: gpg

Automatisch synchronizeren van channels

Automatisch synchronizeren van Satellite channels

Om het synchronizeren van de lokale Satellite server met RHN te bewerkstelligen kan onderstaand script als voorbeeld dienen:

#!/bin/bash
channels="rhn-tools-rhel-x86_64-server-5 rhn-tools-rhel-i386-server-5 rhn-tools-rhel-4-as-i386 rhel-x86_64-server-5 rhe
l-i386-client-5 rhel-x86_64-client-5 rhel-i386-as-4 rhel-x86_64-as-4"

SYNC="/usr/bin/satellite-sync -c"

for i in $channels;
do
  $SYNC $i
done;

Opmerkingen:

 • Uiteraard kan alleen gesynchronizeerd worden naar channels waarop een subsription aanwezig is.
 • Dit script kan in de crontab van root worden opgenomen. Voorbeeld: 0 2 * * * /scripts/sync-sat.sh 2>&1 > /dev/null

Aanmaken van eigen channels

Aanmaken van eigen channels in Satellite

Algemeen

RedHat Satellite biedt de mogelijkheid om buiten de RedHat channels eigen softwarechannels te maken. Op deze manier kan op een gestandariseerde methode software worden gedistribueerd.

Een eigen channel kan worden aangemaakt door na het inloggen in Satellite het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> Create New Channel

Bij het aanmaken van een Channel wordt onder Security: GPG gevraagd naar de URL, het ID en de fingerprint van de GPG key.

Aanmaken eigen channel

Voorbeeld van een zelf aangemaakt channel. Alleen de verplichte velden moeten worden ingevuld, echter kan het handig zijn om bij Maintainer Name aan te geven wie het channel aangemaakt heeft.

Channel name   : Nagios plugins x86_64
Channel label  : nagois_plugins_x86_64
Parent Channel  : None
Parent Channel Architecture : x86_64 
Channel Summmary : Nagios_plugins

Security: GPG

GPG key URL : http://satellite.example.com/pub/LINUXTEAM-GPG-KEY
GPG key ID : AE175D8E
GPG key Fingerprint : 9D9E 02F7 FE7E 57C2 C764 54A3 283C 491B AE17 5D8E

Opmerkingen:

 • De GPG key ID kan worden gevonden met gpg —-list-keys
 • De GPG fingerprint kan worden opgevraagd met gpg —-fingerprint LinuxTeam

Toevoegen van RPM packages aan een channel

Nu het eigen channel is aangemaakt kunnen RPM packages aan worden toegevoegd. Hiervoor is op de Satellite server de tool rhnpush beschikaar. In dit voorbeeld wordt een RPM package naar de Satellite server gestuurd zonder het direct aan een channel te koppelen. In Satellite kan daarna dit RPM package worden gekoppeld aan het zojuist aangemaakte channel.

  rhnpush -v -u {administratornaam} --server=https://satellite.example.com/APP {packages}

Opmerkingen:

 • In plaats van {administratornaam} wordt de administrator naam bedoeld van de Satellite server. Rhnpush zal na het aanroepen vragen om het administrator wachtwoord.
 • In plaats van {packages} wordt een of meerdere RPM packages opgegeven.

Zodra de push is voltooid kan in Satellite de RPM package(s) aan het eigen gemaakte channel worden gekoppeld. Dit wordt gedaan door het volgende pad te volgen:

  Channels -> Manage Software Channels -> {kies het aangemaakte channel} -> Packages -> Add Packages

Uit het standaard getoonde channel Packages in no channels worden dan de zojuist geuploadde RPM package(s) getoond. Selecteer deze en bevestig dat deze aan het eigen gemaakte channel moet worden toegevoegd.