Archief op 26 september 2015

LinuxPro stapt over naar http/2

Het zal wellicht de gemiddelde gebruiker een worst wezen maar LinuxPro draait nu met NGINX met het http/2 protocol. Het werd de hoogste tijd voor een opvolger van het oude HTTP protocol. We hebben een tijd met een tussenvorm gedraaid: SPDY maar dat is nu ingehaald door http2. Overigens schijnt Apache ook in experimentele fase http2 te ondersteunen.

Het nietuwe protocol wat vastgelegd is onder RFC7540 zorgt voor een sneller en veiliger internet en wie kan daar nou op tegen zijn?  Door compressie en versleuting wordt het (voorlopig in ieder geval) een stuk moeilijk om onderschepte data te decoderen en door de compressie komt niet alleen een verzoek om een pagina op te vragen sneller aan maar ook de pagina zelf. 

We zijn nog aan het finetunen oa. met de SSL ciphers om tot een zo snel en veilig mogelijke site te komen voor een zo breed mogelijk publiek. Heel oude browsers zullen overigens met deze techniek, net zoals met SPDY niet om kunnen gaan. 

Uitgebreidere documentatie vind je hier: https://http2.github.io/

Tips installatie Oracle

Er zijn al veel pagina's geschreven over hoe je Oracle 12 op 'n RedHat 6 server moet / kan installeren. Hier staan dan ook mijn bevindingen en tips als je Oracle 12 op een RedHat 6 of soort gelijke server wilt installaren

Vooraf

 • maak de swappartitie minimaal 16GB anders wil de installer niet werken
 • zorg ervoor dat als je niet fysiek achter de server zit je een client hebt met een X server. Voor Windows zou dat bijv. Mobaterm kunnen zijn. 
 • zorg dat de FQDN (volledige host en domainnaam) in de /etc/hosts staat met het publieke ipadres
 • Zorg dat je een recente Java versie installeert. Indien je op een RedHat 6 server werkt dien je de rhel-6-server-thirdparty-oracle-java-rpms  repo in /etc/yum.repos.d/redhat.repo te enablen (enable=1)
 • Indien je een firewall op de server gebruikt, voeg in /etc/sysconfig/iptables een regel toe: 
	-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 1521 -j ACCEPT
 • Maak vooraf groupen en gebruikers aan. Check wel even of de hier getoond GID's vrij zijn:

  groupadd --gid 54321 oinstall
  groupadd --gid 54322 dba
  groupadd --gid 54323 asmdba
  groupadd --gid 54324 asmoper
  groupadd --gid 54325 asmadmin
  groupadd --gid 54326 oper
  groupadd --gid 54327 backupdba
  groupadd --gid 54328 dgdba
  groupadd --gid 54329 kmdba

  useradd --uid 54321 --gid oinstall --groups dba,oper,asmdba,asmoper,backupdba,dgdba,kmdba oracle
  passwd oracle

  useradd --uid 54322 --gid oinstall --groups dba,asmadmin,asmdba,asmoper grid
  passwd grid
 • Zet aangepaste limits voor de user oracle in een aan de aan te maken /etc/security/limits.d/99-grid-oracle-limits.conf:

  oracle soft nproc 16384 
  oracle hard nproc 16384 
  oracle soft nofile 1024 
  oracle hard nofile 65536 
  oracle soft stack 10240 
  oracle hard stack 32768 
  grid soft nproc 16384 
  grid hard nproc 16384 
  grid soft nofile 1024 
  grid hard nofile 65536 
  grid soft stack 10240 
  grid hard stack 32768

Het opnoemen van allerlei rpm's die nodig zijn is niet meer nodig. De Oracle Installer komt zelf met welke er nog moeten worden geinstalleerd. Die kunnen dan alsnog worden geinstalleerd, doe een re-check en als aan alle software dependencies is voldaan gaat de Oracle Installer verder. De installer geeft ook aan welke kernel parameters gezet moeten worden, die worden in een script geplaatst wat als root moet worden uitgevoerd. Ook dit geeft de installer aan.

De installatie van het RDBMS

De installer komt met een aantal vragen zoals een emailadres waarop Oracle support je kan emailen voor updates ed, wachtwoord voor Oracle support (uit te vinken zodat je door kan gaan met de installatie) en vraagt naar de soort installatie bijv. Install database only of Single instance database. 

In dit voorbeeld gebruiken we de volgende paden:


  ORACLE_BASE = /apps/oracle
  ORACLE_HOME = /apps/oracle/product/12.1.0/dbhome_1

 

Zorg dat deze directories bestaan en zet de rechten goed: chown -r oracle.oinstall /apps/oracle

Pak de Oracle .zip files uit ergens waar voldoende ruimte is, bijv. /apps/oracle/oracle-software/ en zet de rechten goed op die directorie: chown oracle.oinstall /apps/oracle/oracle-software/*.zip

Login met ssh -Y oracle@<server> en ga naar /apps/oracle/oracle-software/ en pak de beide zipifiles uit.

Start (nog steeds als user Oracle) de installer: /apps/oracle/oracle-software/database/runInstaller

De installer start op en bij een remote X sessie zal er nog een warning komen dat de installer niet kan detecteren of je scherm aan de juiste eisen voldoet maar je kan gewoon verder met de installatie door deze waarschuwing te negeren. 

Oracle client

De Oracle client kan direct bij Oracle worden gedownload als RPM. Je hebt hiervoor wel een account nodig maar dat kan (gelukkig) gratis worden aangemaakt. Na het downloaden is de client eenvoudig te installeren met: 

  rpm -ivh oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm

Vergroten swap met LVM

Volg de volgende stappen om de swap te vergroten. Er moet uiteraard wel ruimte zijn in het bovenliggende volumegroep (Volume Group) om deze actie uit te voeren.

Zet alle swap uit:

	swapoff -a 

Vergroot de swap van het swapdevice /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap (= voorbeeld) met 16GB:

	lvextend -L +16G /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap 

Maak de nieuwe swapppartie aan:

	mkswap /dev/mapper/vg_redhat_lv_swap 

En zet alle swappartities weer aan:

	swapon -a 

Controleer de status van de swappartie met:

	swapon -s 

Proxy server instellen op RedHat/CentOS servers

RedHat Subscription Manager

Indien je de RedHat Subcription Manager wilt gebruiken met een proxy server kan dat worden gedaan door in /etc/rhsm/rhsm.conf de volgende regels op te nemen:

  proxy_hostname = proxy.mynnet.nl
  proxy_port = 8080
  proxy_user = proxyuser
  proxy_password = proxypass

Indien geen user/password nodig is komt er achter het "=" teken niets te staan. 

 

YUM

Voeg aan /etc/yum.conf een regel toe als volgt: 

 

    proxy = proxy.mynnet.nl:8080 

 

System wide

  /bin/cat <<EOF > /etc/profile.d/proxy.sh 
  export http_proxy=http://proxy.mynnet.nl:8080 
  export ftp_proxy=http://proxy.mynnet.nl:8080
  export HTTP_PROXY=http://proxy.mynnet.nl:8080
  export FTP_PROXY=http://proxy.mynnet.nl:8080 
  export no_proxy=.localdomain.com 
  EOF

 

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand