Archief op 26 februari 2013

Installatie vanaf het netwerk via PXE boot

Om vanaf het netwerk een pc of server te installeren zijn een aantal zaken nodig:

  1. Een aangepaste configuratie van een DHCP server
  2. Installatie tftpd server
  3. Installatie van het syslinux package
  4. Kickstartfile
  5. Software repository

DHCP server

Het booten vanaf het netwerk begint met, in dit geval, de aanwezigheid van een DHCP server die naast het uitdelen van een ipadres ook zo geconfigureerd is dat het ipadres van de server waarvan geboot kan worden aangegeven wordt. Daarnaast wordt de naam van het bestand opgegeven waarvan geboot wordt.

Aan een werkende DHCP server worden de volgende twee regels toegevoegd:


next-server 172.28.1.103;
filename "pxelinux.0";

Hierna moet uiteraard de DHCP server worden herstart: service dhcpd restart

Installatie tftpd server

Met yum install tftpd-server kan de installatie worden uitgevoerd. Daarna moet de tftpd server die via xinetd wordt gestart nog worden ge-enabled. Dit wordt gedaan door in /etc/xinet.d in tftp disabled van yes op no te zetten.
Herstart hierna de xinetd service door service xinetd restart

Installatie syslinux package

Dat is eenvoudig:yum install syslinux

Hierna moeten menu.c32 en pxelinux.0 nog naar de tftpd werkdirectory gecopyeerd worden:


cp /usr/share/syslinux/menu.c32 /var/lib/tftpd
cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /var/lib/tftpd

Kickstartfile

De kickstartfile kan eenvoudig worden aangemaakt vanuit Satellite: Overview -> Manage Kickstarts -> Create a new kickstart profile

Software repository

Als vanuit Satellite een kickstart profiel wordt aangemaakt kan dat alleen op basis van beschikbare software channels. Hierdoor is gewaarborgd dat de benodige software (distributie met rpm’s) aanwezig is.

LinuxPro haalt Pirate Bay proxy offline

The Pirate Bay

LinuxPro heeft besloten om de Pirate Bay proxy die via http://tpb.linuxpro.nl beschikbaar was offline te halen. Dit is het regelrechte gevolg van een sommatie die wij hebben ontvangen van de stichting Brein.

De werkwijze van deze partikuliere stichting is zeer omstreden en middels een handige truc slaagt deze stichting er in om de uitspraak die voor een enkeling gold zo uit te leggen dat deze ook voor soortgelijke gevallen misbruikt gebruikt kan worden.

Aangezien wij de financieele risico’s niet willen lopen waardoor onze overige dienstverlening een gevaar zou kunnen lopen, is besloten om aan deze sommatie gehoor te geven.

De vrijheid van internet en daardoor indirect ook de vrijheden en rechten van de mens worden door deze partikuliere stichting niet behartigd maar ingeperkt.

De faal van NLALERT

nlalertDe faal van NLALERT

NLAlert is een overheidsproject met een budget van zo’n 25 miljoen euro met als doel de burger te informeren als er zich een noodsituatie voordoet.

De campagne beschikt over oa. een website http://www.nlalert.nl waar aangegeven wordt hoe de berichten van NLALERT ontvangen kunnen worden.

En daar gaat het mis, ontzettend mis….

misser op misser

Niet alleen is er gekozen voor het antieke en nauwelijks ondersteunde cellbroadcasting, de potentieele ontvanger moet behoorlijk graven in de zeldzaam wel ondersteunde types gsm telefoons. Populaire telefoons zoals de Apple iPhone en Samsung Galaxy’s ontberen cellbroadcasting en kunnen de berichten dus niet ontvangen.

Een andere misser is de opmerking dat NLALERT met Apple in overleg is om in de toekomst het ontvangen mogelijk te maken. Kansloos, Apple zal naar verwachting niet erg bereidwillig zijn om cellbroadcasting toe te voegen aan het besturingssysteem van iPhone. De verwachting is dat Samsung dat ook niet zal zijn.

KPN besloot in 2002 te stoppen met het gebruik van cellbroadcasting voor regio-berichten en nieuwsberichten. Het schijnt dat Vodafone nog een kanaal in gebruik heeft maar de helpdesk kon hierover geen verdere informatie verstrekken.

 

Proudly powered by WordPress, hosted by LinuxPro Nederand